Cookie statement website Ecavée

Partijen

In deze Cookie Statement (“Cookieverklaring”) wordt verstaan onder:

‘Gebruiker’: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Ecavée via haar online platform in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

‘Wet’: art. 129 Wet betreffende de elektronische communicatie, zoals gewijzigd door W 2012-07-10/04, art. 90, 017; (inwerkingtreding : 04-08-2012).

 

Definitie

Een cookie is een klein tekst- of cijferbestandje dat wordt opgeslagen op de computer van de gebruiker om voorkeuren en andere informatie vast te leggen die op bezochte webpagina’s wordt gebruikt. Deze cookies zorgen enerzijds ervoor dat het gebruik van onze website voor de bezoeker gemakkelijker wordt en anderzijds laten cookies ons toe statistieken te maken op basis van bepaalde informatie. Hierdoor is Ecavée in de mogelijkheid deze website steeds te verbeteren.

 

Soorten cookies

Cookie_notice_accepted: deze cookie wordt gebruikt door het privacybeleid als herinnering om de gebruiker niet nogmaals te vragen om cookies te accepteren.
Duur: 1 maand

Uw recht op toegang tot gegevens en op verzet

Volgens de wetgeving heeft de gebruiker het recht op een kopie van de persoonlijke gegevens die Ecavée over die gebruiker bewaart, met inbegrip van de informatie verzameld door cookies. Vragen of aanvragen worden gericht aan info@ecavee.be.

Van zodra de gebruiker de website van Ecavée bezoekt, geeft die de toelating om dergelijke cookies op het systeem te plaatsen. Dit kan worden gewijzigd door de browserinstellingen aan te passen en in te stellen dat cookies moeten worden geweigerd:

  • Surfen in incognitomodus
  • “Niet volgen” in de browser inschakelen
  • Gebruik maken van een tool om Google Analytics te blokkeren, meer info op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
  • Via specifieke instellingen van de browser, meer info kan gevonden worden in het help menu van de browser